fbpx

Политика

Политика

Атанас Костадинов - Призовавам всички, които милеят за област Силистра да подкрепят мен и програмата ми за развитие на региона, за да има бъдеще Крайдунавска Добруджа.

 

Атанас Костадинов е водач на листата на „БСП за България“ в 20-МИР Силистра. Завършил е две магистратури – философия и социология в СУ „Св. Климент Охридски“. Образователният си път продължава като редовен докторант в Института по социология при БАН. Има професионален опит като старши аналитик в Центъра за изследване на демокрацията. Специализирал е в програма за обучение на лидери в Харвардския университет. В две правителства – 2005-2009 и 2013-2014г. е бил заместник – министър на околната среда и водите. През 2014г. е Президент на Международната комисия за защита на река Дунав към ООН. Има опит като мениджър в областта на социологическите и маркетинговите изследвания и управлението на инвестиционни проекти. Народен представител в 44-то, 45-то и 46-то Народно събрание, член на Комисията по околната среда и водите и Комисията по енергетика и климат. От 33 години членува в Българската социалистическа партия.

Какви ще са Вашите каузи като народен представител от Силистренска област?
Ежедневните ми обиколки в областта и срещите ми с хората от Силистра, ме подтикнаха към тази идея, която вече е с реален план за действие – да направя карта с всички „горещи“ проблемни точки в областта, в четири направления – незаконни сметища, населени места с проблеми с водите, места с незаконна сеч и такива с нарушено биоразнообразие и околна среда.
Смятам това да бъде отправната точка, по която ще работя през следващите четири години като народен представител. Необходимо е средата около нас да бъде подобрена и в това са обединени всички жители на Силистра, с които се срещам през последните седмици. Моя лична кауза ще бъде осъзнаването и възприемането на река Дунав като едно от конкурентните предимства, не само на Североизточния регион, но и на България като цяло.

Какви са основните проблеми пред жителите на региона и по какъв начин биха могли да бъдат разрешени?
Те са много, но нека на този етап започна с демографския срив и ликвидирането на селските райони. За съжаление, има ясно проследима тенденция, при която фактите показват, че окрупняването на земите и стопанствата е в обратна зависимост с населението по селата. Депопулацията е процес, обусловен от много фактори, селата обезлюдяват. Държавата не може да си позволи вечно да си затваря очите пред неоспоримите факти. В този смисъл проблемът с ползването на земеделската земя е стратегически важен за Добруджа, а бих казал и за България. Отлагането на решаването на този въпрос е пагубно за селските райони. Необходими са стратегически, законодателни, административни, икономически и социални мерки, така че да се преодолеят тези негативни процеси.
Ще приведа един прост пример. Завършил висше образование млад агроном иска да се върне в Добруджа и да създаде малко земеделско стопанство, което да произвежда като краен продукт храни. Трябва да започне от наемане на земеделска земя. Ами тя вече се владее от местния голям арендатор. И какво се оказва – младия агроном в крайна сметка отива да бере портокали в Испания. Но ако държавата използва своите ресурси и отреди държавен поземлен фонд, който да служи именно за създаване на малки фамилни стопанства, които да дадат възможност на желаещите да работят в областта на земеделието и храните за директни доставки, то картината за заетост, доходи и демография ще бъде друга.
      През 2015г е приета Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България - Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.
За съжаление, този регион тук също попада в категорията на изоставащ район. Смятам, че трябва и ще предложа да бъде приета такава програма и за Добруджа, която примерно включва областите Силистра и Добрич. Тази програма ще има за цел значително подобряване на социално икономическите показатели –доходи, заетост, демография.
Програмата ще включва:
-  необходими законодателни промени
-  създаването на съвременна индустриална зона с производствен и логистичен капацитет
-  изграждане на инфраструктура за поливно земеделие
-  възстановяване на унищожения горски фонд
-  мерки за развитие на малките фамилни земеделски стопанства
-  изграждане на производствени мощности, които ще оползотворят отпадъчната биомаса от земеделието
-  развитие на трансграничното сътрудничество с румънските региони от Северна Добруджа
-  трансформация на земеделското производство от производство и износ на  суровини към производство и износ на храни
-  изграждане на туристическа инфраструктура

Защо силистренци да подкрепят именно вас?
Уверено мога да кажа, че БСП не е партия, която  ще съществува един или два мандата. БСП е с многогодишна история и ще продължи да бъде стабилен политически фактор в страната. Ето защо задачите, които сме си поставили в нашата коалиция изискват период за разрешаване. Ако трябва да бъдем популисти ще кажем, че един мандат е достатъчен, за да направим така, че да потекат мед и масло. Но ние сме сериозна партия и не можем да си позволим да бъдем популисти. Сега ние поставяме въпроси, които трябва да бъдат решавани, но това вече за съжаление изисква време. Ето ние повдигаме въпросите за съществуването на жизнени селски райони, за превръщането на река Дунав в икономическа територия. Това не са въпроси, които властта е поставяла до днес на дневен ред. Но тяхното решаване ще даде възможност на Добруджа да стане по-добро място за живеене. Няма друга партия или коалиция, която да поставя тези въпроси на дневен ред. И е нормално след като само ние поставяме тези въпроси на дневен ред да получим доверието на добрите и трудолюбиви хора от Дунавска Добруджа.
Цялостната криза е толкова сериозна, че за последните две години българският избирател премина през осмислянето на поредица от нови политически възможности – някои от тях определено бих нарекъл „политически експерименти“. Появяват се и не партии, а „политически проекти“, част от които все още нямат програма, но имат каузата с десни мерки да провеждат лява политика. Факт от съществено значение според мен е, че  „БСП за България“ е единствената коалиция, която има готов план с мерки за първите 100 критични дни на управление, които може да започне да се реализира още в първия ден. Най-голямата задача пред нас е да дадем стабилност на България, сигурност на семействата и предвидимост на бизнеса.
Коя е сферата, в която може да предложите своята експертиза?
Опитът, който имам като заместник-министър на околната среда и водите в два мандата (2005-2009 и 2013-2014г.) и като президент на Международната комисия за защита на река Дунав към ООН през 2014г. ми дават пълното основание да твърдя и съм категоричен в това, че Дунав е неизчерпаем източник на потенциал в транспортен, хидроенергиен, мелиоративен, екологичен, икономически, туристически и културен аспект, което може да има значими социални ефекти. Това е природно богатство, което при правилна държавна политика може да даде най-голям ръст на БВП. За тази цел е необходимо да се изработи стратегия, както и специален закон за река Дунав, нейното крайбрежие и зона за влияние.
Категоричен съм, че ще работя за реализирането на всички тези цели и за да могат Силистра и целият дунавски регион да заемат своето достойно място на икономическата и културна карта на България. Река Дунав е национално богатство, което ще донесе просперитет, ако бъде правилно използвано, но за това са нужни както законодателни промени, така и промени в нагласите на държавните институции, които досега спъваха всяка икономическа инициатива в региона. С далновидна политика това може да се промени и от един от най-бедните региони в Европейският съюз да се превърнем в развит район.

Според Вас в кой сектор на регионално ниво е по-слабо развит и има нужда от допълнително финансиране?
Добруджа е земеделски район. Но се оказва, че няма система за борба с градушките. Почти няма поливни площи. Ето сектори, в които държавата трябва да инвестира. Както вече казах река Дунав е изключително богат природен ресурс. Но за да бъде източник на благоденствие държавата трябва да овладее енергията на великата река, т.е. трябва да инвестира в изграждането на необходима инфраструктура и мощности. Не на последно място смятам, че трябва да се работи в посока използването на огромното количество биомаса за добив на енергия. С други думи перспективата за Дунавска Добруджа е целенасочени държавни инвестиции в областта на земеделието и река Дунав.

Какви са посланията Ви към избирателите?
Основното ми послание в тази кампания е „Справедливост, сигурност и развитие за Силистра“. Програмата ми за работа през мандата ще бъде на базата на регионалните конкурентни предимства и може да бъде наречена “4Д”, защото може да се базира на развитие на четири естествени ресурса в Дунавска Добруджа:
-   Дунав
-   Добруджански чернозем
-   Добруджанско природно и културно наследство
-   Добрите хора в Дунавска Добруджа
И аз призовавам добрите хора от Дунавска Добруджа заедно да реализираме моята програма и заедно да я направим по-добро място за живеене.

Какъв ангажимент Вие лично ще поемете спрямо избирателите от региона?
В политически план ще положа всички усилия да бъде съставено работещо правителство на базата на 5 приоритета:
-    Спиране на корупцията и злоупотребата с публични средства, преодоляване модела на паралелната, превзета и изгубена държава.
-    Адекватни законодателни и административни мерки за овладяване на КОВИД-кризата
-    Приемане на справедлив и устойчив държавен бюджет за 2022 година
-    Мерки за овладяване на цените на енергоносителите и тока, цените на храните и материалите и инфлацията като цяло
-    Реформи на съдебната система и прокуратурата в посока справедливост, законност, защита на публичния интерес и правата на гражданите
В регионален план ще направя всичко възможно в дневния ред на  Народното събрание да бъдат включени Добруджа и река Дунав, проблемите на общините, браншовите организации, бизнеса и гражданите. Да бъде чут всеки отделен човек.

 

Интервю: Tоп Инфо

Анкета

Какво би ви мотивирало да се върнете в родния си град Силистра?
banner
banner
© 2021 TopInfo.bg. Всички Права запазени.Дизайн Madhouse Studio

Search