fbpx

Любопитно

Любопитно

Без нито един жител са 167 населени места у нас, над 1 млн. души живеят само в София

Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства към 31 декември 2021 г. Освен това Столична община и градовете Пловдив и Варна са разделени административно-териториално на райони: Столична община - на 24 района, град Пловдив - на 6 района, град Варна - на 5 района.

Броят на населените места в Република България към 31 декември 2021 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания е 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157), съобщава Националният статистически институт.

Средната площ на една област в Република България е 3 964 кв. километра. Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките - Перник, Габрово и София (столица).

Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 307 439 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 78 814 души. 

Най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 8 общини в страната са с население над 100 000 души - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Сливен, Плевен и Пазарджик. Относителният дял на населението в тези 9 общини представлява 41,4 процента от цялото население в страната.

Към края на 2021 г. от общо 265 общини в страната 133 от тях са с население под 10 000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява едва 10,9 процента от общото население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население 714 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 780 души.

Средната площ на една община в Република България е 419 кв. километра. Най-голямата по територия община в страната е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км - Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив).

Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км - Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област София), Чавдар (област София), Долна баня (област София), Стамболийски (област Пловдив), Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област Пловдив).

На територията на 9 общини в Република България - Пловдив, Добрич, Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар, има само по едно населено място - техният общински център.

Населението на Столична община е неравномерно разпределено в отделните ѝ административни райони. В края на 2021 г. в три от тях - "Люлин", "Младост" и "Студентски", живеят 24 на сто от жителите на Столична община, като всеки един от посочените райони наброява над 100 000 души. Най-малкият район в Столична община е Банкя с население 11 615 души, или 0,9 процента от населението на общината.

Населението на град Пловдив е сравнително равномерно разпределено по административни райони - между 10,6 на сто за район Западен и 21,7 на сто за район Южен. Разпределението на населението в районите на град Варна варира от 7,5 процента за район Аспарухово до 32,2 процента за район Приморски, който е и единственият с население над 100 000 души. 

Към 31.12.2021 г. населените места без нито един жител са 167, като най-голям брой от тях се намират в областите Габрово (61), Велико Търново (50), Кърджали (12) и Смолян (10). В 1 173 села, или в 22,3 на сто от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 000 души са шест града в страната, в които живее 34,4 на сто от населението на страната.

Анкета

Какво би ви мотивирало да се върнете в родния си град Силистра?
banner
banner
© 2021 TopInfo.bg. Всички Права запазени.Дизайн Madhouse Studio

Search