fbpx
TopInfo

Новата ОП "Околна среда" ще бъде насочена към въвеждане на модели и механизми за разделно събиране

 

Новата Оперативна програма "Околна среда" ще бъде насочена основно към въвеждане на модели и механизми за разделно събиране. Няма да има финансиране на нови депа, на нови сепариращи центрове. Това отбеляза заместник-министърът на околната среда и водите Николай Сиджимов на конференцията "Зелена трансформация: Кръгова икономика и устойчиво развитие - хора, материали и бизнес модели" в София. 

Форумът се организира от сп. "Ентърпрайс" (Enterprise) и Българската стопанска камара. На него се търсят отговори на въпросите готов ли е българският бизнес за зеления преход и как концепцията за кръговата икономика и устойчивото развитие си проправя път в българската икономика. 

С добра работа с хората, с добра информационна кампания, с подходящи начини могат да се намерят много възможности общините да подобрят разделното събиране на отпадъците, да построят центрове за повторна употреба, повече точки за разделно събрани отпадъци като се отдели най-малкото биоразградимата фракция, за да може тя да отиде в съответните компостиращи инсталации, които също могат да бъдат финансирани по новата програма, посочи заместник-министърът. 

Коментирарйки идеята за въвеждане на такса битови отпадъци на база количеството отпадъци, Сиджимов каза, че от Министерството на финансите трябва да подготвят начина, по който да се изчислява такава такса, а МОСВ в момента е стартирало проекта на Националното сдружение на общините в РБългария, където те трябва да разработят различни видове модели, които да са приложими в различните типове общини, така че всяка община да избере най-подходящото за нея и да го приложи. Сигурен съм, че опасенията, които имат някои кметове, че това прекалено много ще повиши таксата за гражданите, няма да се оправдаят. По-скоро е въпрос на техни модели, които ще приложат, да направят така, че да се уравновеси евентуално повишение на таксата, посочи Сиджимов.

Източник: БТА

© 2021 TopInfo.bg. Всички Права запазени.Дизайн Madhouse Studio

Search